+420 602 861 114
info@agres.cz

Energetický štítek v otázkách

Kdo průkazy zpracovává?

Průkazy zpracovávají tzv. energetičtí specialisté, odborníci autorizovaní Ministerstvem průmyslu a obchodu. Jejich seznam uvádějí internetové stránky ministerstva: www.mpo-enex.cz/experti. V současné době je jich něco přes tisíc, ale jejich počty budou v souvislosti s vyšší poptávkou stoupat.

Jak bude průkaz vypadat a kolik bude stát?

Pro běžného uživatele je důležitá zejména grafická část průkazu, ta bude mít velikost dvou stran A4. K ní ještě náleží několikastránkový dokument s tabulkami a výpočty. Ten může obsahovat také popis doporučených opatření ke snížení energetické náročnosti budovy. U běžného rodinného domu, který má stavební dokumentaci, se cena průkazu odhaduje na zhruba pět tisíc korun. Kopii projektové dokumentace můžete získat na stavebním úřadě, kde mají archivované projekty třeba i z 19. století. Pokud stavební dokumentaci nemáte, musí energetický specialista nemovitost navštívit a provést základní zaměření na místě, což průkaz o něco zdraží. U bytových domů půjde o desítky tisíc korun podle velikosti a členitosti budovy. Odhaduje se, že po rozpočítání ceny průkazu mezi jednotlivé byty, zaplatí každý majitel zhruba dva tisíce korun. Cena průkazu je však tržní a bude výrazně záviset na nabídce a poptávce. Bude se také lišit u jednotlivých specialistů, kteří zpracování nabízejí. Pokud se tedy zájemce o průkaz nedohodne s jedním zpracovatelem, může oslovit druhého.

Jak dlouho zpracování průkazu trvá a na jak dlouho platí?

Doba zpracování záleží na velikosti a členitosti budovy, zda má či nemá stavební dokumentaci a také na dohodě mezi zpracovatelem a majitelem nemovitosti. U domů se stavební dokumentací může být hotový do několika dní. Průkaz platí 10 let. Samozřejmě někdy může být výhodné si nechat zpracovat průkaz nový, například když jsou v domě provedena úsporná opatření a poté se dům prodává. Podle nového průkazu bude budova v lepší energetické třídě.

Musí být průkaz umístěn na budově viditelně? Musí být součástí inzerce? 

Umístění u vchodu nebo ve vstupní místnosti bude povinné jen u veřejných budov, u rodinných či bytových domů ne. Při prodeji rodinného domku či bytu musí být v jakékoliv inzerci zveřejněny dva základní údaje z průkazu: energetická třída a hodnota dodané energie na metr čtvereční. Při prodeji bytu je možné využít výjimku, pokud majitel průkaz od SVJ přes písemnou žádost nezíská. Potom není nutné v inzerci údaje o energetické náročnosti uvádět. Druhý zvláštní případ může nastat, pokud majitel už průkaz má, ale ten je zpracovaný podle staré verze zákona platné do konce roku 2012. Potom má povinnost uvést dovětek “podle vyhlášky č. 148/2007 Sb.”, protože údaje se mohou oproti novému průkazu lišit.

Co hrozí, když někdo pronajímá či prodává byt nebo dům bez průkazu energetické náročnosti?

Pokud se na prodávajícího či na pronajímatele vztahuje povinnost průkaz mít, hrozí jim pokuta. I když kupující pořídí nemovitost bez průkazu, může jej dodatečně vyžadovat.

Bude někdo zpracování průkazů kontrolovat?

Ano, kontroly bude provádět Státní energetická inspekce, která spadá pod Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Co je to energeticky vztažná plocha?

Energeticky vztažná plocha je půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím, tedy všech vytápěných, temperovaných příp. chlazených prostorů. Plocha je ohraničená vnějšími povrchy konstrukcí (tedy včetně vnějších i vnitřních stěn) a započítávají se do ní rovněž všechny prostupy, jako šachty, schodiště a světlíky ap.

Rodinný dům

Vztahuje se povinnost pořídit si průkaz energetické náročnosti i na rodinné domy, které majitel nechce prodat ani pronajímat?

Ne, nevztahuje. Průkaz majitel potřebuje až v případě, že chce domek prodat, pronajmout nebo renovovat.

Vztahuje se povinnost pořídit si průkaz energetické náročnosti i na rodinný dům, který je v rekonstrukci a stavební povolení bylo vydáno v roce 2012? 

Prokázání splnění ukazatelů snižování energetické náročnosti průkazem se dokládá při podání žádosti o stavební povolení. Pokud tedy stavebník již povolení má a nebude dům prodávat či pronajímat, nový průkaz potřebovat nebude. 

Jak postupovat v případě prodeje domu v době po 1.1.2013, když ještě neexistuje prováděcí vyhláška k novele zákona 406/2000 Sb., tedy zákona 318/2012?

Prodávající má povinnost doložit Průkaz energetické náročnosti budovy zpracovaný podle vyhlášky č. 148/2007, a to až do doby vydání prováděcí vyhlášky k zákonu 318/2012, která má vstoupit v platnost v dubnu 2013, ale zatím ještě nebyla schválena. Pro aktuální informace o  výkladu tohoto právního stavu sledujte tento web.

Stavba byla povolena před rokem 2006. Letos je plánována kolaudace. Potřebuje majitel průkaz energetické náročnosti pro kolaudaci? Vztahuje se povinnost pořízení energetického  průkazu i na rodinný dům, který je v rekonstrukci a stavební povolení bylo vydáno v říjnu 2012?

Prokázání splnění ukazatelů snižování energetické náročnosti průkazem se dokládá při podání žádosti o stavební povolení. Pokud již majitel stavební povolení má a nebude dům prodávat či pronajímat, průkaz nepotřebuje. 

Dům, starý 100 let, je celkově ve špatném stavu, dlouho se v něm nebydlelo, není tam zavedeno topení, okna netěsní. Majitel ho chce prodat jako stavbu určenou k celkové rekonstrukci. Je i v tomto případě potřeba při prodeji doložit kupujícímu průkaz energetické náročnosti?

Ano, i v tomto případě musí mít majitel průkaz zpracován, stejně jako v případě prodeje kteréhokoliv jiného objektu. Jedná se o § 7a odstavec 2a zákona č. 318/2012 Sb.

Majitel rodinného domu pronajímá jen jeho část – tj. byt v rodinném domě a zbytek domu užívá pro svou potřebu. Bude potřebovat průkaz pokud po 1.1.2013 pronajme byt novému nájemníkovi?

Zde se jedná o pronájem ucelené části budovy, v tomto případě bytu, kdy povinnost mít zpracován průkaz nastává až od 1.1.2016. 

Jak se pohlíží na rodinný dům, který není ještě zkolaudovaný a prodává se zapsaný do katastru nemovitostí jako rozestavěná budova?

Zákon toto přímo neupravuje. Průkaz energetické náročnosti je součástí žádosti o stavební povolení při výstavbě nových budov již od r. 2009. Pokud tedy objekt získal stavební povolení po tomto datu, měl by průkaz být součástí dokumentace o stavební povolení. Pokud je stavba starší a průkaz vydaný nebyl, pak dle našeho názoru nelze na rozestavěnou budovu pohlížet jako na budovu, v níž se používá energie na úpravu vnitřního prostředí a tudíž by při prodeji průkaz neměl být vyžadován.

Vztahuje se povinnost pořídit si průkaz energetické náročnosti i na rekonstrukci rodinného či bytového domu v památkové zóně?

Ne, nevztahuje, budovy v památkově chráněném území nemusí plnit nové zákonné požadavky na energetickou náročnost při rekonstrukci, vztahuje se na ně výjimka. Průkaz energetické náročnosti bude ale majitel potřebovat v případě, že chce dům či byt prodat či pronajmout. 

Bytový dům 

Kdy si musí průkaz energetické náročnosti pořídit majitel bytového domu? 

Nový průkaz pro bytový dům bude majitel potřebovat od 1.1.2013* v případě prodeje či pronájmu celého objektu, případně jednotlivého bytu. Dále se povinnost jeho vypracování vztahuje na přístavbu, která zvětší energeticky vztažnou plochu o více než 25 % nebo na renovaci objektu. V případě energeticky vztažné podlahové plochy větší než 1.500 m2 jej musí mít zpracován do 1.1.2015, plochy větší než 1.000m2 do 1.1.2017 a pro všechny ostatní plochy do 1.1.2019. Jistou výjimku má prodej nebo pronájem samostatného bytu, kdy v případě, že SVJ majiteli nepředloží již hotový průkaz pro celý dům (protože zákonná povinnost nabíhá podle velikosti domu viz. výše), může majitel bytové jednotky předložit přehled spotřeby energie (dle všech paliv) a plateb za ně za poslední 3 roky.

* Zákon stanovuje tyto povinnosti již od 1.1.2013, nicméně účinnost prováděcí vyhlášky je navržena až od 1.4.2013. Pro aktuální informace o  výkladu tohoto právního stavu sledujte tento web.

Majitel chce prodat či nově pronajmout byt v bytovém domě, který se nachází v památkové zóně. Bude potřebovat průkaz energetické náročnosti?

Ano, v případě prodeje bytu či jiné ucelené části budovy bude potřebovat průkaz od 1.1.2013*. Pokud jej ale majitel bytu na písemnou žádost od SVJ nezíská, může vykázat tři roční spotřeby využívaných energií. V případě, že je ale k dispozici průkaz, musí být indikace energetické třídy také v inzerci. Tato povinnost se nevztahuje na družstevní byty, zde právně nejde o prodej, ale převod práva k užívání. To samé platí i pro případ nového pronájmu jednotlivého bytu či jiné ucelené části budovy jen s tím rozdílem, že tato povinnost vzniká pronajímateli až od roku 2016. Tato povinnosti se nevztahuje na družstevní byty, zde se právně nejedná o pronájem, ale podnájem.

* Zákon stanovuje tyto povinnosti již od 1.1.2013, nicméně účinnost prováděcí vyhlášky je navržena až od 1.4.2013. Pro aktuální informace o  výkladu tohoto právního stavu sledujte tento web.

Co musí udělat majitel bytu v domě vlastněném SVJ, když chce tento byt prodat?

Požádat majitele budovy nebo společenství vlastníků jednotek (SVJ) o zajištění průkazu pro celou budovu. V zákoně je jednoznačně stanoveno, že majitel budovy nebo SVJ jsou povinni od roku 2013* zajistit zpracování jednoho centrálního průkazu i při prodeji jednoho bytu (od roku 2016 i při jeho pronájmu). Kterýkoliv majitel bytu v bytovém domě pak může využít tohoto jednou zpracovaného průkazu. Pokud se však komunikace s vedením SVJ zadrhne a vlastník bytu průkaz na písemnou žádost nezíská, může předložit tři roční vyúčtování za energie, které v bytě spotřebovává (např. teplo, plyn, elektřina).

* Zákon stanovuje tyto povinnosti již od 1.1.2013, nicméně účinnost prováděcí vyhlášky je navržena až od 1.4.2013. Pro aktuální informace o  výkladu tohoto právního stavu sledujte tento web.

Komerční prostory

Jaké nové požadavky se vztahují na obchod v komerční budově nebo obchod jako nebytový prostor v dalších budovách? Je to podobné jako u kancelář? 

Při prodeji, či pronájmu budovy nebo prodeji části budovy (např. komerčních prostor, bytů apod.) platí povinnost zpracování a předání průkazů novému majiteli nebo nájemci už od roku 2013* pro všechny budovy, tedy i komerční. Od 1.1.2016 se tato povinnost vztahuje i na pronájem ucelené části budov, tedy i komerčních prostor (např. obchodů). Dále je v zákoně uvedeno, že majitelé stávajících bytových a administrativních budov musí mít zpracován průkaz od 1.1.2015 u budov s podlahovou plochou 1500m2,nad 1000m2 do roku 2017 a menší do roku 2019. Tato povinnost ale platí pouze pro bytové a administrativní (tedy i kancelářské) budovy, netýká se komerčních objektů.

* Zákon stanovuje tyto povinnosti již od 1.1.2013, nicméně účinnost prováděcí vyhlášky je navržena až od 1.4.2013. Pro aktuální informace o  výkladu tohoto právního stavu sledujte tento web.

Jaké povinnosti vznikají vlastníkovi velké komerční kancelářskou budovy (8.000 m2 podlahové plochy), který část nebytových prostor používá pro vlastní sídlo a další nebytové prostory budovy pronajímá podnikatelským subjektům a úřadům? Protože nepronajímá celou budovu, ale jednotlivými smlouvami o nájmu jen část budovy a celková energeticky vztažná plocha této budovy přesahuje 1500 m2, má vlastník budovy zákonnou povinnost zajistit zpracování průkazu k datu 1. 1. 2013 (resp. 1. 4. 2013) nebo až k datu   1. 1. 2015?

V případě, že vlastník pronajímá objekt orgánům veřejné moci, musí zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti do 1.7.2013. Nepronajímá-li objekt orgánům veřejné moci, musí zajistit zpracování průkazu v termínech jako v případě pronájmu ucelené části budovy, tedy do 1.1.2016.

Jednotlivý byt, kancelář či obchod

Vztahuje se povinnost pořídit si průkaz energetické náročnosti i na byty, které majitel nechce prodat ani pronajímat?

Ne, nevztahuje. Průkaz majitel potřebuje až v případě, že chce byt prodat nebo pronajmout.

Co musí udělat majitel družstevního bytu, když jej chce prodat nebo pronajmout? Bude také potřebovat průkaz?

U družstevního bytu se formálně nejedná o prodej, ale o převod práva k užívání, a povinnost předkládat průkaz tedy ze zákona neexistuje. Obdobně povinnost neplatí při pronájmu družstevního bytu, protože zde jde právně o podnájem. Nicméně celý dům bude muset podle své velikosti průkaz k určitému datu získat. Potom je možné jej ukazovat i při prodeji či pronájmu také družstevního bytu.

Chalupa, chata

Je potřeba mít průkaz při prodeji nebo pronájmu chalupy či chaty?

Ne, tato povinnost se nevztahuje na objekty pro rodinnou rekreaci. 

Dědictví

Musí si dědic ve chvíli, kdy je na něj nemovitost převedena, pořídit průkaz, i když se ji nechystá prodat ani pronajmout?

V tomto případě ne. Nejedná se o prodej ani o pronájem. Průkaz není nutný ani v případě rozvodu, kdy se společný byt převádí jen na jednoho z manželů. Smyslem zákona je především ochrana spotřebitele. Průkaz má informovat kupujícího či nového nájemníka o energetických parametrech dané nemovitosti. Proto zákon upravuje pouze vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, nikoliv v případě darů, dědictví apod.

Zpět na Profil

Vyhledat nemovitost

Zvolte si typ nemovitosti