+420 602 861 114
info@agres.cz

Etický kodex člena JHK

Být členem Jihočeské hospodářské komory, která je součástí nejsilnějšího podnikatelského seskupení, kterým je Hospodářská komora České republiky, je pro každého podnikatele prestižní záležitostí a pro Vaše obchodní partnery znamená členství v hospodářské komoře záruku spolehlivého partnera.

Členové Jihočeské hospodářské komory mají možnost připojit se svým podpisem k Etickému kodexu člena Hospodářské komory České republiky, jehož znění naleznete ZDE.

Podpisem Etického kodexu hospodářské komory se jeho člen zavazuje k tomu, že se jako člen hospodářské komory bude při své činnosti zasazovat o dodržování právních předpisů České republiky, zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, v platném znění, platných vnitřních norem, smluvních závazků, pravidel správné a uznávané praxe a dále uvedených etických zásad, kterými jsou:

  • Profesionalita
  • Odpovědnost
  • Čestnost
  • Sounáležitost
  • Solidarita
  • Právo užívat logo

Sdružení REALITY

Etické chování je základním předpokladem vytváření dobrého jména, značky, pověsti. V bezbřehosti realitního prostředí ČR bylo hlavní snahou a důvodem vytvořeného Sdružení REALITY kodifikovat vnitřní zásady činnosti realitních kanceláří do formy Kodexu. Díky pochopení a společnému zájmu směřovat ke kultivaci realitního prostředí byl Kodex přijat 20.12.2005 a realitní kancelář Agres s.r.o., jako zakládající člen Sdružení REALITY při Jihočeské hospodářské komoře byla jeho spoluautorem.

Kodex etiky realitního makléře si klade za cíl napomáhat k vytváření a udržování korektních obchodních vztahů, jednání, přispívat k respektování obecně uznávaných dobrých obchodních mravů v podnikání a dodržování pravidel poctivého obchodního styku a napomáhat k udržování vysoké profesionální odbornosti a etiky daného oboru.

Vyhledat nemovitost

Zvolte si typ nemovitosti